A comprehensive guide to manufacturers, distributors, and suppliers providing machinery, industrial equipment and automation system in Thailand.

NEWS

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>

ปตท.ชี้แจงข้อสงสัยจำหน่ายให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีราคาถูกกว่าโรงไฟฟ้าเป็นสาเหตุให้ค่าไฟฟ้าแพงปตท.ชี้แจงกรณีการพาดพิงการดำเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ที่จำหน่ายให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในราคาที่ถูกกว่าโรงไฟฟ้าเป็นสาเหตุให้ค่าไฟฟ้าแพง ย้ำยึดมั่นนโยบายรัฐ ดำเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของประเทศเป็นหลักมุ่งสร้างสมดุลทุกภาคส่วน

นายวุฒิกร สติฐิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงกรณีการพาดพิงการดำเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ ...more

พพ. เพิ่มความเข้มข้นบังคับใช้กฎหมาย BECพพ. เพิ่มความเข้มข้นบังคับใช้กฎหมาย BEC เชื่อมความร่วมมือ กรมโยธาฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกทม. สร้างมาตรฐานอาคารใช้พลังงานลดลง 10 – 20% มั่นใจกลไกลงทุนน้อย คืนทุนไม่เกิน 3 ปี

นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดการแถลงข่าว เครือข่าย BEC เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน “Building Energy Code ; BEC ดีต่อโลก ดีต่อคุณ” ร่วมกับ นายสุรพล ...more

“กกพ.” เผย ช่องทางร้องเรียนบิลค่าไฟแพงผิดปกติกกพ.เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนปัญหาค่าไฟฟ้าแพงผิดปกติ ทั้ง 13 เขตพื้นที่สำนักงาน กกพ. ประจำเขต ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) แจ้งว่า จากกรณีมีผู้ใช้ไฟฟ้าเผยแพร่ข้อมูลความเดือดร้อนปัญหาค่าไฟฟ้าแพงทางสื่อโซเชียล คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะหน่วยงานคุ้มครองสิทธิผู้ใช้ไฟฟ้า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต ...more

กรอ. งัด e-Learning พัฒนาเจ้าหน้าที่ อปท. กำกับโรงงานจำพวกที่ 1 และ 2กรอ. จัดทำหลักสูตรเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Learning กว่า 15 หลักสูตร เน้นเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของ อปท. ที่กำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ 1 และ 2 จำนวน 1,747 โรงงานทั่วประเทศ เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย

นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า นับแต่ปี พ.ศ. 2552 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ถ่ายโอนภารกิจกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ ...more

สกนช.เผย ครึ่งปี’66 ฐานะกองทุนน้ำมันฯ ฟื้นตัวเร็ว ติดลบลดลงต่อเนื่องสกนช. เผยผลการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) ฐานะเงินกองทุนน้ำมันฯ ติดลบลดลงอย่างต่อเนื่องจากช่วงที่เคยติดลบสูงสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่กว่า 1.3 แสนล้านบาท ลดเหลือ 9.4 หมื่นล้านบาทในเดือนมีนาคม 2566 ล่าสุดเดือนเมษายนติดลบเหลือ 8.5 หมื่นล้านบาท พร้อมดำเนินการปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกดีเซลลง 4 ครั้งในรอบครึ่งปี เพื่อช่วยพยุงราคาที่เหมาะสมไม่เกิดผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนจนมากเกินไป ...more

SMESI เดือนมีนาคม 2566 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3สสว. เผย ดัชนี SMESI เดือนมีนาคม 2566 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ซึ่งได้อานิสงส์จากภาคการท่องเที่ยว ทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและชาวไทยที่ได้แรงกระตุ้นมาจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 แต่ยังมีปัจจัยลบทั้งด้านต้นทุนสินค้าที่ยังคงตัวในระดับสูง

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ ...more

สมอ. จับมือ “สภาการแพทย์แผนไทย” ร่วมกำหนดมาตรฐาน มอก.เอสสมอ. จับมือ “สภาการแพทย์แผนไทย” ร่วมกำหนดมาตรฐาน มอก.เอส เร่งพัฒนา SMEs อุตสาหกรรมสมุนไพร ชิงส่วนแบ่งตลาดกว่า 45,000 ลบ.

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมสมุนไพรเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทย โดยมีมูลค่ารวมกว่า 45,000 ล้านบาทต่อปี มีผู้ประกอบอาชีพที่เป็นทั้งเจ้าของกิจการ และแรงงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในอุตสาหกรรมนี้เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยจำนวน ...more

กฟผ.-มจธ.-สคช. ยกระดับอาชีพด้านผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์บนทุ่นลอยน้ำ และกังหันลมกฟผ. ดึง มจธ. และ สคช. เดินหน้าสร้างมาตรฐานอาชีพรับเทรนด์ Go Green ยกระดับสายอาชีพด้านผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์บนทุ่นลอยน้ำ และกังหันลม สู่สากล

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) เปิดตัวโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขางานผลิตไฟฟ้า โซลาร์เซลล์บนทุ่นลอยน้ำ ...more

บีโอไอ แต่งตั้งมินีแบที่ปรึกษากิตติมศักดิ์บีโอไอ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ นายไคนูมะ โยชิฮิสะ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุน

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ นายไคนูมะ โยชิฮิสะ (Mr. KAINUMA Yoshihisa) ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทมินีแบมิตซูมิ (MinebeaMitsumi Inc.) ประเทศญี่ปุ่น ...more

กนอ.เปิดตัว “PIE” ส่งเสริม นิคมอุตสาหกรรม ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกกนอ.- PRIME ร่วมทุนจัดตั้ง เปิดตัว “บริษัท ไพร์ม อินดัสเทรียล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด” หรือ PIE ส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรม และนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนิคมอุตสาหกรรม” ...more
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>