A comprehensive guide to manufacturers, distributors, and suppliers providing machinery, industrial equipment and automation system in Thailand.

NEWS

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>

ดัชนี MPI เดือน พ.ค. 2566 หดตัวร้อยละ 3.14สศอ. เผยดัชนี MPI เดือน พ.ค. 2566 หดตัวร้อยละ 3.14 ส่งสัญญาณชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า อานิสงส์ท่องเที่ยวขยาย แนะอุตฯ สิ่งทอชูผ้าคุณสมบัติพิเศษ เพิ่มศักยภาพการส่งออก

นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤษภาคม ปี 2566 อยู่ที่ระดับ 94.80 ลดลงร้อยละ 3.14 โดยเป็นการปรับลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ...more

สนพ. เผย 4 เดือนปีนี้ ยอดใช้พลังงานเพิ่มขึ้น จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องสนพ.เผย 4 เดือนแรกของปี 2566 ยอดใช้พลังงานขั้นต้นเพิ่มขึ้น จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มดีขึ้น รวมถึงมีการผ่อนคลายที่มากขึ้น

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยถึงสถานการณ์พลังงานในช่วง 4 เดือนของปี 2566 พบว่าการใช้พลังงานขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ...more

BCPG เปิดขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ จาก สปป.ลาว ไปยังเวียดนามแล้วบีซีพีจี เผย กลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ สามารถส่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว ทั้ง 2 แห่ง คือ Nam San 3A และ Nam San 3B ไปขายยังเวียดนามได้เรียบร้อยแล้ว พร้อมรับรู้รายได้ทันที

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเปิดขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ...more

ธพ.เผย สถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 5 เดือนปีนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0​ธพ.เผย สถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 5 เดือนของปี 2566 อยู่ที่ 157.75 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 โดยเฉพาะน้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เพิ่มขึ้นร้อยละ 84.9 ขณะที่น้ำมันเตาและ LPG มีการใช้ลดลงร้อยละ 3.0

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน(ธพ.) เผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 อยู่ที่ 157.75 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ...more

ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จ ขายหุ้นกู้ 1,500 ล้านบาท ผ่าน DIF Web Portalปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 1,500 ล้านบาท ผ่านระบบ DIF Web Portal บนช่องทางดิจิทัลเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเสนอขายหุ้นกู้

นายสัมฤทธิ์ สำเนียง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ปตท.สผ. เป็น 1 ใน 4 บริษัท ผู้ออกหุ้นกู้กลุ่มแรกของประเทศไทยที่เสนอขายผ่านระบบ ...more

พลังงาน เผยแหล่ง “เอราวัณ” เพิ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติแล้ว​กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เผย แหล่งก๊าซธรรมชาติ “เอราวัณ” ในอ่าวไทย เพิ่มอัตราการผลิตเป็น 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2566 มั่นใจสามารถเพิ่มอัตราการผลิตได้ 600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในเดือนธันวาคมนี้ และจะกลับมาผลิตได้ตามเงื่อนไขในสัญญาแบ่งปันผลผลิตในเดือนเมษายน 2567 ที่อัตรา 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า ...more

ปตท.สผ.- พันธมิตร ชนะประมูลสัมปทานโครงการผลิตกรีนไฮโดรเจนขนาดใหญ่ในโอมานปตท.สผ. และ 5 พันธมิตร ชนะการประมูลสัมปทานโครงการผลิตกรีนไฮโดรเจนขนาดใหญ่ในโอมาน ตั้งเป้าเริ่มการผลิตกรีนไฮโดรเจนในปี 2573

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ปตท.สผ. โดยบริษัท ฟิวเจอร์เทค เอนเนอร์ยี่ เวนเจอร์ส จำกัด (FTEV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย พร้อมด้วย 5 บริษัทพันธมิตรชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้ และประเทศฝรั่งเศส ...more

ส.อ.ท.เผย เดือน.พ.ค. 2566 ผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.48ส.อ.ท.เผย เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้มีทั้งสิ้น 150,532 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.48 ขาย 65,088 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.55 ส่งออก 86,358 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.25

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้มีทั้งสิ้น ...more

ก.อุตฯ สั่ง 2.7 หมื่นโรงงาน เร่งรายงานข้อมูลกากอุตสาหกรรมภายใน 30 มิ.ย.นี้กระทรวงอุตสาหกรรม แจ้งเตือนทุกโรงงานเร่งรายงานข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วตามกฎหมายฉบับใหม่ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 หลังพบกว่า 27,000 โรงงานผู้ก่อกำเนิดของเสียยังไม่รายงานข้อมูล ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท

นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรม มีแนวทางควบคุมผู้ก่อกำเนิดของเสียเป็นผลจากนโยบายของ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ...more

บีโอไอ บุกภาคเหนือ จับมือพันธมิตรผลักดันระเบียงเศรษฐกิจ NECบีโอไอยกทีมบุกภาคเหนือ จัดงาน “NEW Economy, NEW Opportunities” ชี้โอกาสการลงทุน พร้อมร่วมหารือผลักดันระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) 4 จังหวัด ให้เป็นหัวหอกสร้างการเติบโตในภาคเหนือ เผย 3 เดือนที่ผ่านมา มีการยื่นขอลงทุนในภาคเหนือกว่า 8,000 ล้านบาท

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 บีโอไอร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือ ...more
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>