A comprehensive guide to manufacturers, distributors, and suppliers providing machinery, industrial equipment and automation system in Thailand.

NEWS

<< 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 >>

กนอ.ปลื้ม ก่อสร้างท่าเรือฯ มาบตาพุด เฟส 3 ช่วงที่1 เร็วกว่าแผนกนอ. เผย โครงการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 เร็วกว่าแผน ลุยงานขุดลอก-ถมทะเลในพื้นที่โครงการฯต่อเนื่อง ขณะที่ช่วงที่ 2 เปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอ 6 มิ.ย.66 นี้ คาดก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2570

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 เพื่อรองรับการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและวัตถุดิบเหลวสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ...more

ดัชนีความเชื่อมั่นฯ SME เดือนมกราคม 2566 ชะลอตัวสสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนมกราคม 2566 ชะลอตัวลงหลังเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว กังวลต้นทุนอาหารสดที่เพิ่มขึ้น รวมถึงกลุ่มพลังงานที่ปรับสูงขึ้นอีกครั้ง

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (SME Sentiment Index: SMESI) ประจำเดือนมกราคม 2566 เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า ...more

ส.อ.ท. เผย เดือน ม.ค. ยอดผลิตรถยนต์ 157,844 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.02ส.อ.ท. เผย เดือนมกราคม 2566 ยอดผลิตรถยนต์ 157,844 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.02 ขาย ในประเทศ 65,579 คัน ลดลงร้อยละ 5.58 ส่งออก 86,786 คัน ลดลงร้อยละ 24.28

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนมกราคา 2566 มีดังนี้ จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม ...more

BCPG รุกลงทุนในธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 2 โครงการในอเมริกาBCPG รุกลงทุนในธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 2 โครงการในอเมริกา ด้วยเม็ดเงินลงทุนกว่า 3,900 ล้านบาท พร้อมรับรู้ส่วนแบ่งกำไรภายในไตรมาสแรกของปี 2566

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จตามแผนที่วางไว้ โดยได้จัดตั้งบริษัทย่อย BCPG USA Inc และร่วมทุนกับบริษัท Advanced ...more

โรงงานน้ำตาล ร่วมแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ หวังลดฝุ่น PM2.5โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ เดินหน้าแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้เต็มที่ หวังลดปัญหาฝุ่น PM2.5 เร่งขับเคลื่อนนโยบายตัดอ้อยสดส่งมอบโรงงาน พร้อมสนับสนุนรถตัดอ้อยและรับซื้อใบอ้อยสดเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่อ้อย

นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย หรือ TSMC เปิดเผยว่า โรงงานน้ำตาลทรายทั้ง 57 โรงพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัดและหน่วยงานระดับท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐที่ต้องการลดปัญหาฝุ่น ...more

บอร์ด EV ไฟเขียวตั้งคณะอนุฯ ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงบอร์ด EV ไฟเขียวตั้ง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง ดึง 29 หน่วยงานร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน

นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ด EV) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณามาตรการขับเคลื่อนการผลิตรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน ...more

กระทรวงพลังงาน ระบุ โรงไฟฟ้าชุมชนอยู่ขั้นตอนพิจารณาก.พลังงาน ระบุ โรงไฟฟ้าชุมชนอยู่ขั้นตอนพิจารณา ย้ำต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างรายได้วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในระยะยาว

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน ชี้แจงกรณีที่มีประเด็นการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากว่า โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากเป็นโครงการซึ่งเป็นระยะนำร่องที่ร่วมกันหลายภาคส่วน โดยภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้า ...more

กลุ่ม ปตท. นำส่งรายได้เข้ารัฐรวมจำนวน 86,395 ล้านบาทกลุ่มปตท. แจงกำไรปี 2565 ลดลงจำนวน 17,188 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.9 จากปีก่อน จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2 บาท นำเงินส่งรัฐ รวมกลุ่ม ปตท. 86,395 ล้านบาท

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 2 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ ...more

ปตท.สผ. ขยายการลงทุนในมาเลเซียอีกครั้งปตท.สผ. เข้าร่วมลงทุนกับ บริษัท ปิโตรนาส ชาริกาลี จำกัด (PCSB) และบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแห่งรัฐซาราวัก (PSEP) ในแปลงสำรวจเอสเค 325 นอกชายฝั่งประเทศมาเลเซีย นับเป็นการขยายโอกาสการเติบโตของ ปตท.สผ. ในมาเลเซียอีกครั้ง

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัท พีทีทีอีพี ซาราวัก ออยล์ จำกัด (PTTEP ...more

OR เผยผลการดำเนินงานปี 2565 มีรายได้เพิ่มขึ้น 54.3%OR แจ้งผลการดำเนินงานปี 2565 มีรายได้ขายและบริการเพิ่มขึ้น 277,986 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 54.3% และ EBITDA เพิ่มขึ้น 273 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.3% จ่ายเงินปันผลครึ่งหลังของปี 2565 หุ้นละ 0.15 บาท ปี 2566 เดินหน้าลงทุนเพิ่ม 31,000 ล้านบาท

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานปี 2565 มีรายได้ขายและบริการเพิ่มขึ้น ...more
<< 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 >>