A comprehensive guide to manufacturers, distributors, and suppliers providing machinery, industrial equipment and automation system in Thailand.

NEWS

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>

บางจาก แจ้งเตือน เพจปลอม อย่ากดติดตามหรือกดไลค์บริษัท บางจากฯ แจ้งเตือนเพจปลอม เพจ Bangchak Station ไม่ใช่เพจของบริษัท บางจากฯ โปรดอย่ากดติดตามหรือกดไลค์ อาจนำมาซึ่งการสูญเสียทรัพย์สิน โดยขอให้ตรวจสอบข่าวสารหรือข้อมูลกับผ่านช่องทาง www.bangchak.co.th หรือ Facebook: Bangchak เท่านั้น

ตามที่ปรากฏว่า มีเพจเฟสบุ๊กใช้ชื่อว่า “Bangchak Station” มีการลอกเลียนเนื้อหา ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ชักชวนให้ร่วมลงทุน โดยมีการใช้ภาพกิจการ ...more

ปตท.สผ.- โพสโค โฮลดิ้งส์ พัฒนาพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่ร่วมกันปตท.สผ. ขยายความร่วมมือกับ โพสโค โฮลดิ้งส์ บริษัทผู้ผลิตเหล็กชั้นนำในเกาหลีใต้ แสวงหาโอกาสในการลงทุนพัฒนาโครงการผลิตบลูไฮโดรเจนและกรีนไฮโดรเจนแบบครบวงจร รวมทั้ง โครงการ CCS ต่อยอดการพัฒนาพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่แห่งอนาคต พร้อมทั้งสร้างการเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ...more

อีอีซี-สถาบันการสร้างชาติ ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาบุคลากรสร้างชุมชนเข้มแข็งอีอีซี ผนึกกำลัง สถาบันการสร้างชาติ ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี ทุกมิติ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี ได้ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี เพื่อการสร้างชาติอย่างยั่งยืน” โดยมี ดร. จุฬา สุขมานพ เลขาธิการ สกพอ. และ ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ...more

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ใช้ระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดูแลกิจการปิโตรเลียมแบบเรียลไทม์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลกิจการปิโตรเลียม ด้วยการใช้ระบบดิจิทัลในการตรวจสอบการผลิต เก็บรักษา ขนส่ง ขาย หรือจำหน่ายปิโตรเลียม โดยจะเริ่มดำเนินการในแหล่งผลิตปิโตรเลียมบนบกทุกแหล่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้พัฒนา “ระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการประกอบกิจการปิโตรเลียม” ...more

กรมประมง-ปตท.สผ. ร่วมศึกษาเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหินแร่ในปะการังเทียมกรมประมงผนึกกำลัง ปตท.สผ. ร่วมศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหินแร่ในปะการังเทียม เพื่อสร้างสมดุลทรัพยากรประมง และช่วยลดสภาวะโลกร้อน

กรมประมง โดยนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหินแร่ ...more

ครม.เห็นชอบลดค่าไฟ เหลือ 4.10 บาทต่อหน่วยครม.เห็นชอบลดค่าไฟฟ้า จากเดิมเก็บในอัตรา 4.45 บาทต่อหน่วย ลงเหลือในอัตรา 4.10 บาทต่อหน่วย รอบเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2566

1.มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิง

• ราคาน้ำมันดีเซล ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยใช้กลไกของภาษีสรรพสามิตและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

• ราคาน้ำมันเบนซิน ...more

ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ปรับตัวลดลง เสนอตรึงดอกเบี้ย ลดต้นทุนผู้ประกอบการส.อ.ท.เผย ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2566 อยู่ที่ระดับ 91.3 ปรับตัวลดลง จาก 92.3 ในเดือนกรกฎาคม ปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง และต่ำสุดในรอบ 1 ปี เสนอตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายช่วยผู่ประกอบการ

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมเปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคม ...more

ม.อ. – อินโนบิก ผนึกกำลังต่อยอดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ม.อ. – อินโนบิก ผนึกกำลังต่อยอดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ สู่การใช้ประโยชน์จริงเชิงพาณิชย์ เสริมความมั่นคงด้านสุขภาพให้คนไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ดร.ณัฐ อธิวิทวัส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด พร้อมด้วย ...more

ส.อ.ท. – สวทช. เผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมกลุ่มอุตฯ อลูมิเนียม พร้อมรองรับ CBAMส.อ.ท. – สวทช. เผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมกลุ่มอุตสาหกรรม อลูมิเนียม พร้อมรองรับ CBAM เพื่อเตรียมความพร้อมทางการค้ากับสหภาพยุโรป เตรียมเดินหน้าชเฟสสองต่อ ประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตตามวัฏจักรชีวิตต่อไป

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และนายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม ส.อ.ท. ร่วมกับ ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ...more

“BCPG” ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครึ่งแรกปี 66บีซีพีจี ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude Dividend) ในวันที่ 4 กันยายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 กันยายน 2566

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ...more
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>