A comprehensive guide to manufacturers, distributors, and suppliers providing machinery, industrial equipment and automation system in Thailand.

NEWS

    

กฟผ.เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงชลบุรี 2 เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ EEC

กฟผ.เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงชลบุรี

กฟผ. เดินหน้าพัฒนาระบบไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงชลบุรี 2 เพิ่มความสามารถการส่งจ่ายไฟฟ้าและเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคตะวันออก พร้อมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการลงทุนในพื้นที่ EEC

เมื่อ 3 กรกฎาคม 2566 นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนายกิตติ เพ็ชรสันทัด รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงชลบุรี 2 เพื่อส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่จังหวัดชลบุรีอย่างเป็นทางการ ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูงชลบุรี 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ และเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมต่าง ๆ รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง การมีระบบไฟฟ้าที่มั่นคงและเพียงพอรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาในระยะยาว การเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงชลบุรี 2 ในวันนี้ จะช่วยให้จังหวัดมีระบบไฟฟ้าที่มั่นคง เพียงพอ และเชื่อถือได้ สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

ด้าน นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรีมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเป็นอันดับ 1 ของภาคตะวันออก และเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต กฟผ. จึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โดยก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงชลบุรี 2 แล้วเสร็จ พร้อมส่งจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าในภาคตะวันออกและจังหวัดชลบุรี ให้ระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพ พร้อมรองรับการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม และการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว

สถานีไฟฟ้าแรงสูงชลบุรี 2 ขนาดแรงดัน 230 กิโลโวลต์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 69 ไร่ แบ่งเป็นลานไกไฟฟ้า พร้อมอาคารระบบควบคุม GIS ที่ทันสมัย และอาคารควบคุมที่มีความปลอดภัยสูง เชื่อมโยงกับสถานีไฟฟ้าแรงสูงพานทอง สถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่าวไผ่ และสถานีไฟฟ้าแรงสูงบ่อวิน จังหวัดชลบุรี