A comprehensive guide to manufacturers, distributors, and suppliers providing machinery, industrial equipment and automation system in Thailand.

NEWS

    

อุตฯ จ.สระบุรี ผุดโครงการเหมืองแร่สร้างสุขฯ ยกระดับอาชีพชุมชน

อุตฯ

อุตสาหกรรม จ.สระบุรี ผุดโครงการเหมืองแร่สร้างสุขฯ ยกระดับอาชีพชุมชน 42 กิจการต่อยอดพัฒนา 31 ผลิตภัณฑ์ คาดกระตุ้นการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศไม่น้อยกว่า 46.2 ล้านบาท มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 32.43% ในปีแรก

นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีจึงได้จัดทำโครงการเหมืองแร่สร้างสุข ส่งเสริมอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก “การเก็บเงินบำรุงพิเศษ” โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อยกระดับอาชีพชุมชนให้แก่ประชาชน วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs รอบกิจการเหมืองแร่ใน จ.สระบุรี รวม 4 อำเภอ ได้แก่ อ.แก่งคอย อ.พระพุทธบาท อ.เฉลิมพระเกียรติ และอ.มวกเหล็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการยกระดับอาชีพโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการผนวกกับการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนเติบโตอย่างเข้มแข็ง และอยู่ร่วมกับผู้ประกอบการเหมืองแร่อย่างยั่งยืน

“โครงการเหมืองแร่สร้างสุข ส่งเสริมอาชีพชุมชน มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพด้านกระบวนการผลิตและการแปรรูปผลผลิตภาคการเกษตร ยกระดับราคาสินค้าภาคการเกษตร เพิ่มทักษะด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มความต้องการด้านเศรษฐกิจของจังหวัดทำให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่เกิดอาชีพมีการสร้างรายได้ที่มั่นคง สร้างชุมชนที่มีความสุข และยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกิจการเหมืองแร่ในการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างสมดุล นอกเหนือจากกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อันเป็นไปตามภารกิจของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่”

นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า โครงการฯ เริ่มดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรวม 42 ราย แบ่งเป็น ผู้ประกอบการเพิ่งเริ่มต้น (Startup/New Entrepreneurs) เป็นการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ โดยการยกระดับการผลิตสินค้าตามกฎหมายของไทย เช่น การขออนุญาตสถานที่ผลิต การขอเลขผลิตภัณฑ์ จำนวน 11 ราย แบ่งเป็นอาหารและเครื่องดื่ม 9 ราย มิใช่อาหาร 2 ราย และผู้ประกอบการเดิมที่ต้องการต่อยอด (Regular) โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอาหารได้เข้ามาช่วยปรับปรุง/พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้พร้อมเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์ และช่องทางจำหน่ายใหม่ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 31 ราย แบ่งเป็นอาหารและเครื่องดื่ม 28 ราย มิใช่อาหาร 3 ราย

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะการจัดทำสื่อสังคมออนไลน์ส่งเสริมการขาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดวิถีใหม่ในทุกแพลตฟอร์ม เช่น การจดทะเบียน Facebook Fan page , Line Official Account และ Instagram เป็นต้น รวมถึงการออกแบบหน้าหลักของกิจการให้มีความสวยงามดึงดูดความสนใจ ถ่ายทอดพื้นฐานการใช้งานและการบริหารจัดการเนื้อหา เทคนิคการถ่ายภาพสินค้า และการ live ขายสินค้าเพื่อให้สามารถบริหารจัดการเครื่องมือสำหรับการค้าออนไลน์ได้ด้วยตนเอง โดยจัดอบรม 2 วัน จำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าอบรมรวม 206 คน ซึ่งพบว่าผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 88.43 มีทักษะเพิ่มขึ้นสามารถนำไปใช้สร้างยอดขายสินค้าจากช่องทางตลาดออนไลน์ได้

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ผ่านการต่อยอด ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทีมที่ปรึกษาสถาบันอาหาร มีความพร้อมเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์และช่องทางจำหน่ายใหม่ๆ จำนวน 31 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 28 ผลิตภัณฑ์ อาทิ เครื่องดื่มข้าวกล้องเจ๊กเชยผสมผงกล้วยและผักรวม วิสาหกิจชุมชนภูริธาราพรรณ ซอสผัดไทยผสมมัลเบอร์รี่ โดย สวนสมุนไพรมงคลพัฒน์ เครื่องดื่มมะขามป้อมสำเร็จรูปชนิดผง โดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพุแค เครื่องดื่มมะม่วงหาวมะนาวโห่สำเร็จรูปชนิดผง โดย วิสาหกิจชุมชนตลาดหัวปลี จังหวัดสระบุรี

กระชายแช่อิ่มอบแห้ง 3 รส โดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกระชายบ้านช่องใต้ นมสดมัลเบอร์รี่ โดย วิสาหกิจชุมชนเพื่อการผลิตพืชผักผลไม้เพื่อความปลอดภัย(GAP) ต.หนองย่างเสือ น้ำสลัดอะโวคาโด โดย สวนผักครูสรรเสริญ ปลาดุกสมุนไพรทอดกรอบทรงเครื่อง โดย วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาบ้านท่ามะปราง เห็ดนางฟ้าภูฐานทอดกรอบปรุงรส โดย วิสาหกิจชุมชนเกษตรพร้อมใจบ้านโพธิ์พร้อมจิต งาขี้ม่อนอัดแท่งผสมธัญพืช 5 ชนิด โดย ชีวาพรเฮิร์บ กะหรี่พัฟแบบอบไส้มัสมั่นเนื้อ โดย วิสาหกิจชุมขนแม่บ้านมวกเหล็ก และตะลิงปลิงแช่อิ่มอบแห้ง โดย บ้านไร่สมเกียรติโฮมสเตย์ เป็นต้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระเป๋าจากเชือกมัดฟาง โดย วิสาหกิจชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง และกล่องไม้ประดับดอกไม้จากกระดาษสา โดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสระบุรี และกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สเปรย์ระงับกลิ่นปากจากใบโปร่งฟ้า โดย วิสาหกิจชุมชนโอทอป คอมเพล็กซ์ พุแค สระบุรี เป็นต้น โดยประเมินว่าสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไม่น้อยกว่า 46.2 ล้านบาท เกิดการลงทุนผลิต สร้างงาน เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ คาดว่ามีอัตราเติบโตรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 32.43%”

ทั้งนี้ ก่อนเสร็จสิ้นโครงการฯ ได้เตรียมจัดงานแสดงสินค้าเพื่อทดสอบตลาดและสร้างโอกาสทางการตลาด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ นำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการต่อยอดมาแสดงและจำหน่าย จำนวนประมาณ 40 ราย โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 พ.ค. 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น B ซีคอน บางแค กรุงเทพมหานคร