A comprehensive guide to manufacturers, distributors, and suppliers providing machinery, industrial equipment and automation system in Thailand.

NEWS

    

เหมืองทองอัคราได้รับใบอนุญาตเปิดดำเนินการแล้ว

เหมืองทองอัคราได้รับใบอนุญาตเปิดดำเนินการแล้ว="0"

อัครา รีซอร์สเซส แจง ได้รับใบอนุญาตเปิดทำเหมืองและการประกอบโลหกรรมทึ่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์ จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแล้ว ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเปิดดำเนินกิจการได้เต็มรูปแบบ เพื่อประโยชน์ของชุมชนโดยรอบและประเทศ

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ชี้แจ้งว่า เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 บริษัทฯ ได้รับหนังสือจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร แจ้งให้ทราบว่า ได้ออกใบอนุญาตการเปิดการทำเหมืองและการประกอบโลหกรรมให้แก่บริษัทฯ แล้ว และต่อมาวันที่ 16 มีนาคม 2566 บริษัทฯ ก็ได้รับหนังสืออนุญาตเปิดการทำเหมืองสำหรับประทานบัตรฝั่งเพชรบูรณ์ จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เช่นเดียวกัน

ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเปิดดำเนินกิจการได้เต็มรูปแบบ โดยคงมาตรฐานการประกอบการในระดับสากลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยึดหลักธรรมาภิบาลที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งหวังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ของชุมชนโดยรอบและประเทศ

และเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 นายวรงค์ สราญฤทธิชัย ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารองค์กร ร่วมกับ นายเชาว์ลิต ทองคำ หัวหน้างานอาวุโสฝ่ายผลิต อาศัยอยู่ที่หมู่ 3 บ้านเขาดิน ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ซึ่งทำงานกับบริษัทฯ มากว่า 22 ปี เป็นตัวแทนพนักงานกดปุ่มเดินเครื่องจักร และได้กล่าวกับเพื่อนพนักงานว่า “กว่า 6 ปีที่เราสู้ด้วยกันมาตลอดเพื่อพาพี่น้องของเรากลับบ้าน วันนี้พวกเราทำสำเร็จแล้ว ชุมชนของพวกเราจะไม่เงียบเหงาอีกต่อไป” โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติของพนักงานที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในการกดปุ่มเดินเครื่องจักรอีกครั้ง

นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายความยั่งยืนขององค์กร เปิดเผยว่า “ทันทีที่เรากดปุ่มเดินเครื่องจักรเท่ากับเป็นการกดปุ่มเดินหน้านำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในทันที โดยบริษัทฯ ต้องสมทบเงินเข้ากองทุนจำนวน 4 กอง คิดเป็นร้อยละ 21 ของค่าภาคหลวงแร่ที่บริษัทฯ ชำระให้กับรัฐบาล หรือรวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 65 ล้านบาทต่อปี ตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคํา ซึ่งส่งผลให้มีเม็ดเงินจากกองทุนไปใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ในพื้นที่”

โดยบริษัทฯ จะเดินหน้าตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ซึ่งในระยะแรกนั้นจะใช้โรงประกอบโลหกรรมที่ 2 เพียงโรงเดียว จากนั้นจึงจะเริ่มซ่อมโรงประกอบโลหกรรมที่ 1 และเมื่อโรงประกอบโลหกรรมทั้ง 2 แห่ง สามารถกลับมาใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพแล้ว จะเปิดรับพนักงานเพิ่มเพื่อรองรับปริมาณงานที่มากขึ้นต่อไป ซึ่งโดยรวมแล้วจะก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งโดยตรงและผ่านผู้รับเหมาร่วม 1,000 อัตรา ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง ที่บริษัทฯ มีส่วนช่วยให้พี่น้องในชุมชนได้กลับมาอยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ส่งผลให้สถาบันครอบครัวแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาตการเปิดดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและนโยบายของรัฐ เห็นได้จากการใช้เวลาในกระบวนการอนุญาตที่นานมาก ซึ่งก็เข้าใจได้ว่า หน่วยงานรัฐที่เป็นผู้กำกับดูแลต้องใช้เวลาในการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน นายเชิดศักดิ์ย้ำว่า “อัคราปฏิบัติตามกฎหมายและขั้นตอนที่กำหนดครบถ้วน ไม่เคยมีทางลัดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่อย่างใด”

บริษัทฯ ขอขอบคุณกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในงานอนุญาตสำหรับความเชื่อมั่นที่มอบให้ และขอขอบคุณผู้นำชุมชนและประชาชนรอบเหมืองสำหรับแรงสนับสนุนอย่างท่วมท้นในการกลับมาของบริษัทฯ ในการนี้ นายเชิดศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “สิ่งสำคัญที่แยกจากกันไม่ได้เพื่อให้เหมืองแร่สามารถอยู่คู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน คือ การพาทุกคนก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และนี่คือหนึ่งในพันธกิจหลักของเรา”