A comprehensive guide to manufacturers, distributors, and suppliers providing machinery, industrial equipment and automation system in Thailand.

NEWS

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>

เอกชนทุ่มเกือบ 6,000 ลบ.ผุด รง.ถุงมือยางพารากนอ. เผยเอกชนรายใหญ่ทุ่มทุนเช่าที่ดินตั้งโรงงานผลิตถุงมือยาง ใน นิคมอุตสาหกรรมยางพารา มูลค่าเกือบ 6,000 ล้านบาท รองรับผลผลิตยางพาราพื้นที่ภาคใต้กว่า 40,000 ตันต่อปี จ้างแรงงานเพิ่มขึ้น 2,000 คน

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดิน กับบริษัท สิงหเสนี กรุ๊ป จำกัด ซึ่งร่วมทุนกับบริษัท แอทยีนส์ โกลบอล ลิงค์ จำกัด ...more

ก.อุตสาหกรรมตั้งเป้า ไทยฐานผลิตเครื่องมือแพทย์ปี70รมว.อุตสาหกรรม เร่ง สศอ. จัดทำแผนปฏิบัติการ พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ระยะที่ 1 ตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องมือแพทย์ในอาเซียนภายในปี 2570

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 1 ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ให้ทันภายในปี 2564 หลังอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง ...more

สสว. ผนึก 3 หน่วยงาน ผลักดันผู้ประกอบการไทยเจาะตลาดต่างประเทศสสว. จับมือ ส.อ.ท. ISMED และ THTI จัดงาน “OSMEP CONNEXT THAILAND - CAMBODIA 2020” จับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงผู้ประกอบการ สร้างโอกาสทางการค้า เข้าถึงผู้ซื้อในต่างประเทศ คาดสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังเป็นประธาน เปิดงาน “OSMEP CONNEXT THAILAND - CAMBODIA 2020” ว่า ปัจจุบันธุรกิจทุกภาคส่วน ล้วนประสบปัญหาหลายประการ ...more

“กกพ.” เร่งอัดฉีดเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า หนุนพัฒนาศก.ฐานราก“กกพ.” อนุมัติเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้ากว่า 2,800 ล้านบาท ลงชุมชน หลังมีมติ “ยกเครื่อง” เกณฑ์การใช้เงินกองทุนฯมุ่งยกประสิทธิภาพ เน้นกระจายอำนาจ สร้างความคล่องตัว ควบคู่การเพิ่มความโปร่งใสและธรรมาภิบาล

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)อนุมัติเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ...more

เอ็กโก กรุ๊ป ปิดดีลเงินกู้ ระบบขนส่งน้ำมันทางท่อบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ปิดดีลเงินกู้สำหรับการพัฒนาและก่อสร้างโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า “บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) ซึ่งเป็นบริษัทที่เอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วน 44.6% ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ เพื่อใช้ในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับธนาคารกรุงเทพ ...more

นักลงทุนจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน GULF หมดเกลี้ยงนักลงทุนจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน GULF หมดเกลี้ยง ยอดจองล้น 1.26 เท่า มั่นใจพื้นฐานแกร่ง รุกขยายธุรกิจ ลงทุนต่างประเทศ

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ...more

BANPU จับมือ ภาคีเครือข่ายพัฒนา ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้BANPU-ภาคีเครือข่ายฯ นำเทคโนโลยีพลังงานสะอาด สนับสนุนการพัฒนาขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ ยกระดับการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ ช่วยลดมลพิษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวขอนแก่น

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บ้านปู (BANPU) และบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด กล่าวว่า บ้านปู เน็กซ์ และภาคีเครือข่ายพัฒนาเมืองขอนแก่น ร่วมลงนามความร่วมมือ "โครงการพัฒนาสมาร์ทซิตี้จังหวัดขอนแก่น" ...more

ปตท.สผ.ผนึก MSST พัฒนาวิศวกรรมใต้ทะเลเออาร์วี จับมือ เมอร์เมด มาริไทม์ จัดตั้ง “ซีเควสต์” ยกระดับบริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลด้วยหุ่นยนต์และเอไอ ทุนจดทะเบียน 155 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้น 50 : 50

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (เออาร์วี) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้ร่วมทุนกับ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (MSST) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ...more

ดัชนีอุต ฯ ขยับขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4ดัชนีอุตฯ ขยับขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 หลังปลดล็อกเฟส 6 เอกชนวอนรัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม ยืดชำระเงินกู้ SMEs ไปอีก 2 ปี

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 84.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 82.5 ในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ...more

ยอดส่งออกรถยนต์ ส.ค.ลดลงจากช่วงเดียวปีก่อน แต่ฟื้นจาก ก.ค.หลังอุตฯ เริ่มกลับสู่ภาวะปกตินายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปเดือนส.ค.63 อยู่ที่ 57,402 คัน ลดลง 29.61% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่งออกลดลงทุกตลาด เนื่องจากยอดขายรถยนต์ในประเทศคู่ค้าลดลงจากการระบาดของโควิด-19 และยังฟื้นตัวได้ไม่ดีนัก โดยมีมูลค่าการส่งออก 34,628.99 ล้านบาท ลดลง 24.22 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

...more
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>