A comprehensive guide to manufacturers, distributors, and suppliers providing machinery, industrial equipment and automation system in Thailand.

NEWS

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>

กนอ.ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด รอบ 3กนอ.ขยายมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ รอบ 3 ยกเว้นค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการในนิคมฯออกไปอีก 6 เดือน 11 รายการ

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางส่วน และมีแนวโน้มว่าสถานการณ์การระบาดจะนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ ...more

กฟผ. โชว์30 ผลงาน นวัตกรรมพลังงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้ากฟผ. โชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานกว่า 30 ผลงาน ในงาน EGAT INNOVATION SHOWCASE 2020 เสริมประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายสมชาย โชคมาวิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ปรับกลยุทธ์การทำงาน ด้วยการนำนวัตกรรมและระบบอัจฉริยะมาช่วยเสริมศักยภาพระบบผลิต – ส่งไฟฟ้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ...more

Thai Subcon ร่วมกับ MARA ยกระดับความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์สมาคม Thai Subcon และสถาบัน MARA ยกระดับความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ ตอบรับเป้าหมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการขับเคลื่อนทักษะแรงงานสมองกล ฝึกเทคโนโลยีชั้นสูง สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน รองรับ EEC ปี 2564 จำนวนกว่า 5,000 คน

จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในปี 2561 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงาน ...more

ก.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่ ช่วยน้ำท่วมภาคใต้“สุริยะ” สั่งเจ้าหน้าที่จังหวัดลงพื้นที่ติดตามผลกระทบน้ำท่วม ระบุโรงงานที่ได้รับผลกระทบแจ้งอุตฯ จังหวัดขอความช่วยเหลือได้โดยตรง

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยในภาคใต้ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งประชาชนและผู้ประกอบการ ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้ติดตามผลกระทบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการในพื้นที่ ...more

บีโอไอเปิดระบบนัดหมายออนไลน์บีโอไอ เปิดระบบนัดหมายออนไลน์ ให้คำปรึกษาการลงทุน ตั้งแต่ ยื่นขอรับการส่งเสริม ตลอดจนการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ จากบีโอไอ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เปิดเผยว่า บีโอไอเปิดตัวหน่วยให้คำปรึกษานักลงทุน หรือ Customer Service Unit (CSU) เพื่อให้คำปรึกษาอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่เรื่องหลักเกณฑ์การขอรับการส่งเสริม ...more

สกพอ. จับมือ อีสท์ วอเตอร์ บริหารน้ำ อู่ตะเภาสกพอ. ลงนามในสัญญาให้ อีสท์ วอเตอร์ เช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อประกอบกิจการงานระบบประปาและบำบัดน้ำเสีย ในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) กล่าวายหลัง ลงนามในสัญญาเช่าที่ดิน ราชพัสดุ กับ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ว่าโครงการพัฒนาสนามบินและเมืองการบินภาคตะวันออก ...more

สมอ. เล็งออกมาตรฐาน อุตฯเป้าหมาย เพิ่มอีก 77 มาตรฐานสมอ. ขานรับนโยบายรัฐบาล ขออนุมัติบอร์ดจัดทำมาตรฐานเพิ่มอีก 77 มาตรฐาน หลังจากที่ขออนุมัติไปแล้ว 318 มาตรฐาน เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายยานยนต์สมัยใหม่ สิ่งทอ และอุปกรณ์การแพทย์

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า เมื่อ 27 พ.ย.63 ที่ผ่านมา บอร์ด สมอ. ได้เห็นชอบให้ สมอ. จัดทำมาตรฐานเพิ่มอีก 77 มาตรฐาน หลังจากที่เห็นชอบแผนการจัดทำมาตรฐานของ ...more

ก.พลังงาน หนุน ปฏิรูปการผลิต ลดต้นทุนด้านพลังงานสอท.ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน จัดงาน Thailand ESCO Fair 2020 กระตุ้นการลงทุนด้านพลังงาน มุ่งสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะแห่งอนาคตพร้อมขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิตควบคู่ไปกับการลดต้นทุนด้านพลังงาน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน เผยว่า ปัญหาความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ส่งผลกระทบต่อการวางแผนจัดหาพลังงานในระยะยาว อีกทั้งความสามารถในการจัดหาแหล่งพลังงานฟอสซิลเริ่มมีอุปสรรคมากขึ้นในหลายๆ ...more

กพร. ขานรับนโยบาย เหมืองแร่ปลอดภัยกพร. ขานรับนโยบาย รัฐมนตรีสุริยะ จับมือผู้ประกอบการเหมืองแร่ทั่วประเทศ เดินหน้าโครงการ “เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี 4”

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาลในการจัดกิจกรรมเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ...more

กฟผ. วางทุ่นเอก โครงการโซลาร์เซลล์ทุ่นลอยน้ำกฟผ. วางทุ่นเอก โครงการโซลาร์เซลล์ทุ่นลอยน้ำเขื่อนสิรินธรแบบไฮบริด ขนาด 45 เมกะวัตต์ ใหญ่สุดในไทยอย่างเป็นทางการ คาดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์กลางปี 64 พร้อมดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของจังหวัดอุบลฯ

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี “วางทุ่นเอก” ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร ลงอ่างเก็บน้ำ โดยมีพระครูวิมลปัญญาคุณ ...more
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>