A comprehensive guide to manufacturers, distributors, and suppliers providing machinery, industrial equipment and automation system in Thailand.

NEWS

    

MILL รีแบรนด์ ซันเทคฯ ตั้งเป้าศูนย์กลาง Carbon Credit กลุ่มมิลล์คอน

MILL

“มิลล์คอน” รีแบรนด์ซันเทค เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน” พร้อมยกเครื่องต่อยอดธุรกิจเดิมสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นดูแลสิ่งแวดล้อม-ลดโลกร้อน รุกธุรกิจรีไซเคิล โฟกัสการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก วางเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง carbon credit ของกลุ่ม มิลล์คอน

ผศ.ดร.อิทธิพล เดี่ยววณิชย์ กรรมการบริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด เผยว่า บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ MILL แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MILL เป็นบริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต

ทั้งนี้ การเปลี่ยนชื่อดังกล่าวถือเป็นการรีแบรนด์ครั้งใหญ่ขององค์กร เพราะนอกจากจะมีการเปลี่ยนชื่อใหม่แล้ว บริษัทยังได้มีการยกเครื่องรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต โดยให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมจากเดิมที่บริษัทดำเนินธุรกิจบริหารจัดการเศษเหล็กและซื้อขายเศษเหล็ก

สำหรับธุรกิจใหม่ของบริษัทจะเป็นการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อน โดยเป้าหมายหลักคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้บริษัทต้องการจะเป็นศูนย์กลาง carbon credit ของกลุ่มบริษัทในเครือมิลล์คอน สตีล นอกจากนี้ต้องมองหานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนการลดการปล่อย CO_2 ในโรงงานหรือที่เรียกว่า Decarbonization

อย่างไรก็ตามการดำเนินธุรกิจเดิมของบริษัทในการบริหารจัดการเศษเหล็ก บริษัทนำเทคโนโลยีของเครื่องจักรมาใช้บริหารจัดการเศษเหล็ก สามารถบดย่อยเศษเหล็กให้มีขนาดเล็กลง ก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการหลอม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นการประหยัดพลังงานในการหลอม (Recycle Process) เหล็กที่ได้จะถูกปรุงแต่งให้มีความบริสุทธิ์ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง

สำหรับชิ้นส่วนอื่นที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น พลาสติก วัสดุยาง ที่ถูกคัดแยกสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงาน ซึ่งเป็นกระบวนการที่สามารถลดขยะที่เป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมตามหลัก Zero waste ได้อย่างมีประสิทธิภาพ