In The News

สมาคมค้าปลีกฯชงคสช.ตั้งกระทรวงดูแลเฉพาะ

น.ส.บุษบา จิราธิวัฒน์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า สมาคมได้มีการนำเสนอ 12 มาตรการ ผ่านสภาหอการค้าไทยไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมค้าปลีกให้มีการขยายตัวต่อเนื่องทั้งนี้ หนึ่งในมาตรการที่นำเสนอและอยากให้มีการจัดตั้ง คือ กระทรวงพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และการค้า เพื่อเข้ามาดูแลอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการค้าปลีกโดยเฉพาะ เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหก...


กสอ.สร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมพัฒนาขอนแก่นกลายเป็น 'ฮับ' รองรับเออีซี

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า ได้มีการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม SMEs ในพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs รายเดิมให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ในด้านการประกอบการอย่างเป็นระบบและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเข้าสู่เออีซี โดยมีการส่งเสริมลักษณะผู้ประกอบการที่มีความสามารถและ ธรรมมาภิบาลการบริหารธุรกิจยุคใหม่ การศึกษ...


'บีโอไอ' ปฏิวัติอุตสาหกรรมไทยหันใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ทางบีโอไอ กำลังปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้สอดคล้องกันกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ได้กำหนดแผนพัฒนามีความสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผลักดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากรายได้ปานกลาง...


More news...

Events |

More
More events...